Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui
PDF Imprimare Email

Servicii de sănătate publică oferite de Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui

 

Serviciul de ambulanţă judeţean Vaslui este unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

         Serviciul de ambulanţă judeţean Vaslui este unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii şi coordonarea operaţională a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Serviciul de ambulanţă judeţean are ca scop principal acordarea asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească şi transportul medical asistat, respectiv consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, utilizând, după caz, personal medical superior şi/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum şi conducători auto formaţi ca ambulanţieri.

           Asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.

           Acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă nu poate avea scop comercial.

 

Serviciile medicale oferite de SAJ Vaslui

Asistentă medicală de urgență prespitalicească si transport medical asistat, prin echipaje de tip B1/C2 -EMU-M si B2- EMU-A, respectiv:

 • Misiuni medicale de urgență încadrate cod roșu și galben, solicitate   de către populația județului Vaslui prin SNUAU 112:
 • Transferuri interclinice critice de la unitățile spitalicești către spitale de competentă superioară din alte judete:
 • Transferuri interclinice noncritice, intre unități spitalicesti din judet sau interjudetene;
 • Misiuni comune cu structurile Inspectoratului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă, in cad de dezastre naturale, accidente colective sau alte misiuni, in subordinea ISU.
 • Asistență medicală la cerere, la manifestări publice sau sportive, pe baza unor contracte de prestări servicii, cu echipaje din afara turei.

Asistență medical de consultații de urgentă la domiciliu și transport sanitar neasistat prin echipaje de tip ACD si ET- A1/12, respectiv:

 • Consultaţii de urgenţă la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu, încadrate cod verde, solicitate   de către populația județului Vaslui prin SNUAU 112;
 • Misiuni medicale de urgență încadrate cod roșu, in sprijinul echipajelor de tip B2, în situații limitative stabilite de către legislația în vigoare;
 • Externarea pacienților eligibili a fi transportati la domiciliu cu ambulanța. (Bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări casectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, malformaţii arterio venoase - rupte neoperate, malformaţii vasculare cerebrale - anevrisme, malformaţii arterio venoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.);
 • Transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior, la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de recuperare.
 • Transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru pacienţii cu tulburări cognitive severe (demenţe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă), pentru pacienţii cu hemipareză sau parapareză, moderat severe, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriu de specialitate.
 • Transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

 

Atribuţiile principale ale serviciului de ambulanţă judeţean sunt următoarele:

 

   a) acordă asistenţă medicală de urgenţă la diferite niveluri asigurată de medici şi asistenţi medicali cu diferite grade de pregătire;

   b) acordă asistenţă medicală publică de urgenţă la nivel prespitalicesc asigurată prin echipaje medicale de urgenţă şi echipaje de consultaţii de urgenţă la domiciliu;

   c) efectuează transportul sanitar neasistat al pacienţilor care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;

   d) efectuează transport medical asistat al pacienţilor care necesită monitorizare şi îngrijiri medicale pe durata transportului;

   e) colaborează cu celelalte instituţii sanitare şi intră în relaţii economice şi juridice rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale;

   f) colaborează cu structurile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, poliţia sau unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, Sistemul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe baza unor protocoale;

   g) desfăşoară activitate, prin dispecerat integrat, de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă cu caracter medical, primite prin centrul unic de apel de urgenţă, la numărul unic de apel 112;

   h) acordă asistenţă medicală de urgenţă la spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări sportive solicitată de către organizatori, pe baza unor contracte încheiate cu serviciul de ambulanţă judeţean;

   i) împreună cu structurile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, participă la întocmirea planului de acţiune în situaţii de urgenţă, pe baza listelor cu mijloacele din dotare şi cu personal, transmise de toate instituţiile cu atribuţii în domeniu;

   j) efectuează controlul calităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, prin monitorizarea activităţii echipajelor de intervenţie din punct de vedere operativ, analiza retroactivă a cazurilor din punct de vedere medical, monitorizarea intervenţiilor prin intermediul unor persoane cu experienţă desemnate pentru această activitate, analiza lunară a mortalităţii şi morbidităţii, verificarea inopinată periodică a mijloacelor de intervenţie şi efectuarea de sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi al familiilor acestora;

   k) în cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi cu efect limitat, desfăşoară activităţi de intervenţie specifice, în conformitate cu planul roşu de intervenţie al serviciilor de urgenţe prespitaliceşti, declanşat la solicitarea inspectorului-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, a prefectului judeţului;

   l) efectuează transportul produselor biologice şi al organelor pentru transplant, precum şi al personalului medical la locul solicitării, în program continuu necesar acordării asistenţei medicale de urgenţă pe întreg teritoriul judeţului şi, după caz, în afara acestuia.

 

Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat

  

  

Atribuţiile principale ale acestui compartiment) sunt următoarele:

   - acordă asistenţă medicală de urgenţă la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2;

   - efectuează transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenţă B1, B2 sau C2.

   Compartimentul este constituit din personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, ambulanţieri, operatori-registratori de urgenţă, dispeceri/radiotelefonişti şi alte categorii de personal.

   Compartimentul funcţionează în regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă.

 

 

Compartimentul de consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat

 

  

   Atribuţiile principale ale acestui compartiment sunt următoarele:

 

   a) acordă consultaţii de urgenţă la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu;

   b) efectuează transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2;

   c) sprijină Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat la nevoie;

   d) asigură transportul pacientului în vederea dializei de la domiciliu la spital şi de la spital la domiciliu şi al însoţitorilor care fac dovada legală;

   e) asigură transportul pacientului externat din unităţile sanitare la domiciliul acestuia;

   f) asigură transportul nemedicalizat al pacienţilor pentru consult interdisciplinar de la o unitate medicală la alta şi retur;

   g) asigură transportul de sânge, organe şi probe biologice în situaţii speciale în care echipajele serviciilor specializate nu pot asigura transportul, cu informarea dispeceratului.

   Personalul compartimentului este constituit din conducători auto (şoferi autosanitară), ambulanţieri şi alte categorii de personal. Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuată de şoferi autosanitară, de ambulanţieri, asistenţi medicali, care posedă permis de conducere tip C (profesionist) sau doar de ambulanţieri, după caz.

   Compartimentul funcţionează în regim de ture de 12 cu 24 de ore.

Prin dispeceratul comun în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean se repartizează cazuri (solicitări) înregistrate prin serviciul 112 de către medicul coordonator sau asistentul medical coordonator. Cazurile primite de echipaje sunt în funcţie de cel mai apropiat echipaj de locul solicitării, competenţa echipajului pe tip de ambulanţă corespunzător şi se are, deasemenea, în vedere zona teritorială acoperită de substaţia respectivă. Depăşirea ariei teritoriale judeţene este permisă cu respectarea dispoziţiilor legale.


Asistența medicală de urgență la evenimente

 

 

Serviciul de Ambulantă Judetean Vaslui poate asigura, la solicitarea organizatorilor, în temeiul unui de contract de prestări servicii, asistență medicală de urgență la diverse evenimente sportive, sociale, religioase, culturale etcPentru a beneficia de aceste servicii, orice organizator de evenimente va transmite o cerere de încheiere a unui contract de colaborare în acest sens, menționând:

 • Tipul de eveniment;
 • Perioada estimată pentru desfășurarea evenimentului;
 • Gradul de risc pe care îl implică activitatea.

Cererea va fi analizată de Comitetul Director al SAJ Vaslui și în situația în care există resurse umane și logistice disponibile în perioada solicitată, se va încheia contractul de colaborare.

Contravaloarea serviciilor de asistentă medicală de urgentă, pe tipuri de solicitare, este stabilită de către conducerea unității anual, avându-se în vedere cheltuielile directe și indirecte ale SAJ.

 

Temeiul legal de prestare a acestor servicii medicale de urgență, la cerere:

 • Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată :

”art. 105, alin (10) Asistența medicală de urgenţă la spectacole în aer liber, festivaluri şi manifestări sportive se solicită obligatoriu de către organizator, pe baza unor contracte încheiate cu serviciile private sau publice de urgenţă prespitalicească. Autoritățile publice aprobă desfășurarea acestor evenimente numai în cazul în care asistența medicală de urgenţă este asigurată în mod adecvat, conform normelor în vigoare.”

”art. 106., alin (3) ”serviciile publice de urgență pot presta servicii contra cost unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât serviciile de ambulanță private, cluburi sportive sau instituții, în vederea asigurării asistenței de urgență în cazul unor manifestări sportive sau de altă natură, pe durată limitată, cu condiția ca personalul şi mijloacele folosite în asigurarea evenimentului să nu fie retrase din resursele necesare asigurării asistenței de urgență a populației în intervalul respectiv.”

 • Ordinului Comun MS/MTS nr. 1.058/404

art.17, alin (2)

”(5) Organizatorii de competiţii au obligaţia să asigure acordarea asistenței medicale de urgenţă, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitând în acest sens serviciului de ambulanța teritorial autosanitare echipate corespunzător şi însoţite de personal medico-sanitar, în conformitate cu reglementările legale în vigoare atât cele medicale, cât şi cele sportive ale fiecărei federaţii. Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori.”

 

Art. 55 alin (4)

 

,, Organizatorul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligaţia să asigure, în timpul competiţiei, cel puţin o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulanţe tip B, conform standardelor şi normelor naţionale şi europene în vigoare. Cheltuielile prezenţei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de către organizatori,,

 


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © 2024 Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License. Free joomla templates
Free joomla templates by Lonex.