Imprimare

Concurs pentru ocuparea 1 post de Inginer Specialist IA –Serviciul Miscare si Exploatare Auto si Nave sanitare, Atelier Intretinere si Reparatii Auto, Revizie Tehnica


Anunt rezultate finale concurs medici


Anunt rezultate finale concurs Sofer autosanitara I


Anunt rezultat interviu-concura sofer autosanitara I


ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDICI


Anunt rezultate proba scrisa concurs soferi autosanitata I


Anunt rezultate finale concurs post economist IA


Anunt rezultate proba scrisa post economist IA


Anunt rezultate interviu post economist IA


Anunt selectie dosare concurs Sofer Autosanitara I


 Anunt selectie dosare concurs Economist specialist IA


 Anunt concurs ocupare posturi temporar vacante de medic specialist MF

Tematica si bibliografie concurs posturi medic specialist MF


 Anunt pentru postul de economist

Bibliografia valabila pentru postul de economist


 Anunt pentru concursul de sofer autosanitara I


Bibliografia pentru concursul de sofer autosanitara I


TEMATICA pentru examenul de medic specialist - specialitatea MEDICINA DE FAMILIE


 Grafic de lucru - medici compartimentul de urgenta prespitaliceasca si consultatii la domiciliu