Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui
PDF Imprimare Email

Legislație incidentă activității serviciilor de ambulantă judetene/SABIF

1.    LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006- privind reforma în domeniul sănătăţii
2.    ORDIN Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
3.    ORDIN Nr. 105/2016 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov
4.    ORDIN Nr. 738/2018 din 7 iunie 2018- privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene
5.    ORDIN Nr. 1418/2017 din 12 decembrie 2017- privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti–Ilfov
6.    ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006- privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
7.    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003- privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004.
8.    ORDIN Nr. 277/777 din 23 iunie 2004- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004
9.    ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006- privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească.
10.    ORDIN Nr. 961/2016 din 19 august 2016- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
11.    ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
12.    ORDIN Nr. 2121/940 din 11 decembrie 2007-pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă
13.    ORDIN Nr. 168/418 din 18 februarie 2008- pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă
14.    ORDIN Nr. 1519 din 2 decembrie 2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
15.    ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010- privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă
16.    ORDIN Nr. 493/69 din 5 mai 2014- privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © 2024 Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License. Free joomla templates
Free joomla templates by Lonex.