SPITALUL  MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUSI angajeaza pe perioada nedeterminata:
- 2 medici specialisti medicina de urgenta pentru COMPARTIMENTUL PRIMIRI URGENTE

HTML Online Editor Sample

Program audiente

Dr. Rotaru Lucia - Manager

Dr. Trofin Virgil - Director medical interimar
Joi 12.00 - 15.00 Miercuri - 12.00 - 15.00Anunt contestatie ingrijitor


Anunt concurs director financiar contabil


Anunt concurs muncitor necalificat bucatarie


Anunt concurs bucatar bucatarie


Anunt concurs asistenti licentiat bucatarie


Anunt concurs asistent medical neonatologie


Anunt 1 post asistent medical in sectia medicina internaAnunt 1 post asistent medical principal in sectia neurologieAnunt 1 post asistent medical debutant in sectia boli infectioaseAnunt 1 post brancardier in blocul operator


Anunt post perioada nedeterminata - electrician

Anunt post perioada nedeterminata - instalator


Anunt post perioada nedeterminata - infirmier debutant in sectia chirurgie generala


Anunt post perioada determinata - asistent medical laborator analize medicale


Anunt concurs ingrijitoare in sectia ATIAnunt concurs infirmiera in sectia chirurgie generalaAnunt publicare posturi vacante de medici aparute in revista Viata Medicala nr. 37 din 14.09.2018


Anunt concurs ocupare post kinetoterapeut


Anunt concurs ocupare post bucatar


Concurs electricianConcurs pentru ocuparea postului de Infirmier - sectia neurologieConcurs pentru ocuparea postului de Asistent medical PL - chirurgie generalaAnunt ocupare post asistent medical principal licentiatAnunt ocupare post instalator


Rezultate examene promovare


Raspunsul la contestatia nr. 2 a d-rei Herscovici Sorina


Anunt posturi temporar vacante de infirmiera


Anunt concurs posturi temporar vacante de asistent medical


Anunt concurs post temporar vacant de consilier juridic


Rezultatul contestatiei depuse de candidata HerscoviciProces verbal validare dosare post director medical


Decizia de anulare a Deciziei nr. 102/2017 conform H.Tribunalului Vaslui  in dosarul nr.  2870/89/2017


Concurs director medical


Rezultat examen pentru ocuparea postului vacant de medic specialist ortopedie si traumatologie


Anunt validare dosare asistent medical


Anunt concurs muncitor necalificat bucatarie


Anunt concurs bucatar bucatarie


Anunt concurs asistenti licentiat bucatarie


Anunt concurs asistent medical neonatologie


Examen medic pediatru


Rezultat selectie dosare

Anunt concurs ocupare post temporar de registrator


Post vacant temporar de muncitor necalificat in blocul alimentar pe perioada de suspendare a titularelor posturilor 01.03.2018-01.02.2020


Asistent medical debutant PL in cadrul compartimentului Pediatrie - post vacant temporar pe perioada de suspendare a titularelor posturilor-01.03.2018-01.05.2019


Publicatie concurs medici


Publicatie concurs sef sectie


Posturi scoase la concurrs - Viata medicala


Solicitare aprobare in vederea republicarii in revista Viata Medicala a anuntului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante in statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 197 din 24.08.2017


Solicitare aviz in vederea demararii procedurilor de republicare in revista Viata Medicala a publicatiei de concurs pentru functiile de medic sef sectie/laborator


Anunt privind rezultatul final la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Anunt privind rezultatul probei interviu la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Amanare concursAnunt privind rezultatul probei practice la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Amanare concurs ingrijitoare


Amanare concurs


Inginer grad profesional I -compartiment SSM,PSI,PU,SU


Muncitor calificat treapta I -lacatus mecanic


Asistent de dietetica licentiat,grad profesional debutant


Asistent medical debutant PL-Sectie Boli Infectioase


Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Registrator medical debutant


Informatician SSD


Rezultat examen promovare grad


Concurs asistent medical principal PL in CPU

Concurs posturi vacante


Anunt examen promovare  muncitori

NewErata publicatie concurs


Infirmier/agent DDD in cadrul compartimentului PIAAM


Asistent medical principal PL compartiment pediatrie


Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post perioada 01.12.2017-01.12.2019

Asistent medical debutant PL in cadrul sectiei ATI-1 post perioada 01.08.2017-01.07.2019


Infirmiera in cadrul sectiei Neurologie -1 post perioada 01.12.2017-01.12.2018


Examen de promovare in treapta profesionala -din registrator medical in registrator medical principal in CPUAnunturi de promovareAnunt validare inginer


Anunt validare dosar


Anunt pentru ocuparea postului vacant de inginer IA in compartimentul SSM PSI SU PC


Anunt data si ora sustinere concurs electricieni


Adresa informare medici Program de educatie medicala continua


Postul  vacant cu nr. 198-asistent medical principal PL-Sectie Boli Infectioase
Postul  vacant cu nr. 19-asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie


Examenele de promovare din data de 12.10.2017 vor fi reprogramate conform procedurii PO 101-15 in luna decembrie 2017


Concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata a  unui post de medic specialist medicina de urgenta  in CPU


Asistent medical  PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post perioada 01.08.2017-01.08.2019
Asistent medical  PL in cadrul sectiei ATI-1 post perioada 01.08.2017-01.07.2019
Asistent medical  PL in cadrul sectiei obstetrica ginecologie-1 post perioada 01.09.2017-01.07.2019


Erata concursuriSpitalul Municipal „Dimitrie Castroian" Husi, anunta organizarea examenului de promovare in treapta profesionala


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal 1 „Dimitrie Castroian” Husi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER


Concurs pentru Ingrijitoare chirurgie


Concurs pentru Ingrijitoare pneumologie


Concurs pentru Ingrijitoare OG


Concurs pentru Asistent medical pediatrie


Concurs pentru Muncitori


Concurs pentru Asistent medical OG


Concurs ocupare posturi vacante de asistent medical in UTS


Concurs ocupare posturi vacante de asistent medical in AP


Concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacant cu nr. 275 si respectiv 276 -asistent medical PL in sectia ATI pentru perioada 01.08.2017-01.07.2019


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 110 –asistent medical PL in sectia Obstetrica Ginecologie pentru perioada 01.08.2017-01.08.2019


Concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant cu nr. 372 –ingrijitoare in Blocul operator pentru perioada 01.08.2017-31.05.2018


ANUNT privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar de CONSILIER JURIDIC


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 497-muncitor calificat tr IV lenjereasa


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 348-brancardier in CPU


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 520 Registrator medical debutant- secretariat –sector administrativ


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 518 -Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 519 –Consilier juridic –compartiment juridic pentru perioada 01.08.2017-31.12.2019


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 372 –ingrijitoare in Blocul operator pentru perioada 01.08.2017-31.05.2018


Anunt privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de medic primar in biroul managementul calitatii


 

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilorinscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat tr. IV - bucatar


 

Rezultat final examen de promovare din asistent medical debutant in asistent medical


 

Rezultat final examen de promovare inregistrator medical principal


 

Concursul organizat de Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi judetul Vaslui la sediul unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 , pentru ocuparea postului vacant de MEDIC DENTIST in cabinetul de medicina dentara care asigura si urgentele va avea loc in data de 26.05.2017 ora 9.00


 

Concurs pentru ocuparea postului vacant in statul de functii la nr. 518 Inginer grad profesional IA -compartiment SSM,PSI,PU,SU


 

Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 467-muncitor calificat tr IV bucatar in blocul alimentar


 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Husi organizeaza concurs in data de 25.05.2017 incepand cu ora 10.00, la sediul administrativ al unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 - pentru ocuparea functiei specifice comitetului director - postul DIRECTOR MEDICAL


 

ANUNT, Privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist din cadrul Cabinetului de medicina dentara care asigura si urgentele din spitalul municipal Dimitrie Castroian Husi


 

Conform Deciziei nr. 100/05.04.2017,din motive obiective ,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 111, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant - Secretariat.


 

Conform Deciziei nr. 102/05.04.2017,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea III, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea postului vacant de auditor I in cadrul compartimentului de audit public intern.

 


 

Conform Deciziei nr. 91/23.03.2017,din motive obiective ,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 111, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea posturilor vacante de :
- asistent medical principal PL-Cabinet obstetrica ginecologie ;
- asistent medical principal PL-Compartiment pediatrie;
- asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie

 


 

Postul vacant cu nr. 453-asistent medical debutant S
Postul  vacant cu nr. 529-asistent medical principal PL-Cabinet obstetrica ginecologie
Postul  vacant cu nr. 79-asistent medical principal PL-Compartiment pediatrie
Postul vacant cu nr. 20-asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie


 

Postul vacant cu nr. 518 -Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU

 


 

Postul vacant cu nr. 467-muncitor calificat tr IV bucatar in blocul alimentar
Postul vacant cu nr. 475-ingrijitoare in blocul alimentar

 


 

Registrator medical debutant- secretariat –sector administrativ


 

DECIZIA NR. 79, privind suspendarea procedurii de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de auditor I din cadrul compartimentului de audit public intern


 

ANUNT privind solutionarea contestatiei depuse la probei interviu de catre d-na HERSCOVICI SORINA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant AUDITOR I


 

ANUNT privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant AUDITOR I


 

ANUNT privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de: AUDITOR IA din compartimentul de audit public intern


 

Punctajul maxim acordat pentru fiecare subiect al probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de AUDITOR I in cadrul compartimentului de audit public intern din data de 27.02.2017


 

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I in cadrul compartimentului de audit public intern


 

Muncitor calificat tr I –nr. 479-fochist cazane cu abur –Statia de oxigen


 

ERATA la PUBLICATIA DE CONCURS, Auditor I-Compartiment audit public intern


 

Rezultat selectie dosareinginer tehnic


 

Auditor grad profesional 1


 

Infirmiera in sectia medicina interna

 


 

2 posturi asistent medical debutant PL pe perioada nedeterminata  in cadrul Laboratorului de Analize Medicale


 

Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU


 

Concurs Director Medical


 

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant temporar de asistent medical debutant PL in sectia chirurgie generala


 

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant temporar de asistent medical debutant PL in sectia chirurgie generala


 

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical PL in CPU


 

Infirmiera debutanta in CPU-4 posturi


 

Asistent medical debutant PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post


 

Asistent medical debutant PL in cadrul sectiei medicina interna-2 posturi


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist specialitate ATI din cadrul sectiei ATI


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist din cadrul Cabinetului de medicina dentara

 


 

Infirmiera in compartiment pneumologie


 

 


Asistent medical pe perioada (01.01.2016-11.06.2018 ) in cadrul sectiei ATI
Asistent medical debutant pe perioada (01.10.2016-04.07.2018) in cadrul sectiei ATI

 

 


Infirmiera pe perioada (01.10.2016-13.06.2017) in cadrul sectiei ATI

 

 


Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

 

Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

 


Asistent medical PL pe perioada nedeterminata in cadrul CPU


 

Asistent medical PL pe perioada nedeterminata  in cadrul sectiei chirurgie generala


ANUNT concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.01.2016-11.06.2018
Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-04.07.2018
Asistent medical in cadrul sectiei chirurgie generala-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-01.01.09.2017
Asistent medical debutant in cadrul sectiei chirurgie generala 1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-01.09.2018
Infirmiera in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-13.06.2017

 


 

 


 Asistent medical pe perioada (01.01.2016-11.06.2018 ) in cadrul sectiei ATI
Asistent medical pe perioada (01.10.2016-04.07.2018) in cadrul sectiei ATI

 

 


• Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie


• Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018)
in cadrul sectiei chirurgie generala
• Asistent medical  PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2017)
in cadrul sectiei chirurgie generala


• Infirmiera, pe perioada determinata( 01.10.2016-.07.09.2017) in cadrul sectiei medicina interna cronici


• Infirmiera in sectia boli infectioase

 


Asistent medical debutant PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.07.2018) in cadrul compartimentului pneumologie

Asistent medical debutant PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

Asistent medical PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.08.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala


 Infirmiera, pe perioada nedeterminata in cadrul sectiei medicina interna cronici


 

 

Asistent medical debutant PL, pe perioada nedeterminata in cadrul CPU
Asistent medical PL, pe perioada nedeterminata in cadrul CPU 


Ingrijitor in cadrul CPU - 1 post norma intreaga perioada determinate (01.07.2016-01.07.2018)


 

Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie -1 post norma intreaga perioada determinata (01.07.2016- 01.07.2018)


 

Asistent medical PL  in cadrul sectiei ATI-1 post  norma intreaga perioada nedeterminata


 

Asistent medical debutant PL in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Asistent medical PL in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata


 

Asistent medical principal S in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinate pe perioada de suspendare a titularului postului d-l Hincu Constantin pentru CFP in perioada 01.01.2016-11.06.2018
Asistent medical principal S in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinate pe perioada de suspendare a titularului postului d-na Mardare Monica pentru concediu pre - post natal si crestere copil


 

Examen de promovare in treapta profesionala din asistent medical debutant PL in asistent medical PL dupa cum urmeaza :
-d-l MERCAS COSTEL ALIS –asistent medical PL in CPU
-d-ra PINTILIE ALEXANDRA-asistent medical sectie chirurgie generala
-d-na VASILACHE LARISA –infirmiera in sectia medicina interna cronici


Asistent medical PL, pe perioada nedeterminata in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala

 


 

 

Psiholog stagiar, pe perioada nedeterminata in cadrul Biroului managementul calitatii


 

INGRIJITOARE  in ambulatoriul integrat 

 


Asistent medical PL in cadrul cabinetului de ortopedie si traumatologie
Brancardier in cadrul sectiei ATI
Ingrijitoare in cadrul sectiei ATI
Infirmiera in cadrul sectiei ATI


 

 


Asistent medical debutant PL  in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Asistent medical PL  in cadrul CPU-3 posturi  norma intreaga perioada nedeterminataBrancardier in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Ingrijitoare in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata


 

 

 

ANUNT privind rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant 


 ANUNT privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant

 


ANUNT de  validare privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la
concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de registrator medical debutant


Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar =01.12.2015-11.06.2018 = de asistent medical in sectia ATI


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar =01.01.2016-20.12.2016 =de infirmiera in sectia medicina interna

 


 

INGRIJITOARE in cadrul sectiei Boli Infectioase


 

 ASISTENT MEDICAL PL in cadrul biroului de evaluare si statistica medicala
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei A.T.I. temporar vacant
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei A.T.I
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei Medicina interna cronici
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie
Examen de promovare in grad profesional
Examen de promovare in treapta profesionala
INFIRMIER in cadrul sectiei medicina interna temporar vacant
INGRIJITOARE in cadrul sectiei Chirurgie Generala
Registrator medical debutant


Concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata de 6 luni a unui post de medic dentist


 

Extras din dispozitia de anulare a concursului

Registrator medical debutant


 

 

 Muncitor calificat telefonist treapta III

 

 


 3 posturi vacante de registrator medical debutant


 Un post vacant de  ingrijitoare  in cadrul Serviciului de Anatomie Patologica
Un post vacant de ingrijitoare in cadrul Serviciului de Anatomie PatologicaUn post vacant de infirmiera in cadrul sectiei medicina interna


 

 


 


Un post temporar vacant (01.12.2015-31.05.2016) de ingrijitoare in cadrul blocului operator al sectiei chirurgie generala

 


 

ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul sectiei ATI

 


 

 
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PLInfirmier in cadrul sectiei obstetrica ginecologie

 

 


 

Examen de promovare ANTOCHE ADRIANA - biochimist in cadrul serviciului de anatomie patologica
Examen de promovare LOVIN MARICICA - economist gr. IA
Examen de promovare CRETU ANISOARA - infirmiera debutanta


 

Post vacant temporar ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL


 

Post temporar vacant de  ingrijitoare  in cadrul compartimentului pneumologie


 

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul sectiei chirurgie generala

2  posturi  vacante de  ASISTENT MEDICAL PL


 

Muncitor calificat electrician treapta III


 

INFIRMIER in Sectia Obstetrica Ginecologie si infirmier DDD in Compartiment PCIN
INGRIJITOR in Sectia Obstetrica Ginecologie
4 posturi vacante/temporar de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL si 1 post ASISTENT MEDICAL PL

 


 


  Posturi vacante de medici, care vor fi scoase la concurs

  

2 posturi vacante de infirmier in Sectia Medicina Interna si in Compartimentul Neonatologie
Muncitor calificat fochist treapta I in centrala termica
Muncitor necalificat treapta I ,Bloc Alimentar
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL sectia medicina interna cronici si asistent medical pr. sectia neurologie

 


 

BRANCARDIER  in Blocul Operator
BRANCARDIER in cadrul CPU
INFIRMIER  in cadrul Sectie Medicina Interna Cronici
INFIRMIER  in cadrul Sectie ATI
INFIRMIER  in cadrul Sectie Neurologie

 


Anunt pentru concursurile anuntate a avea loc in datele de 01.09.2015 si 02.09.2015
Examen de promovare in treapta profesionala din infirmier debutant in infirmier

 

 


 

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S in cadrul   sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul blocului operator sectie chirurgie generala
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul   sectiei medicina interna cronici
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul compartimentului Neonatologie
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul Laboratorului de explorari functionale


Muncitor calificat fochist treapta IV in Statia de oxigen
Muncitor calificat fochist treapta I in Centrala termica
Consilier juridic debutant in cadrul compartimentului juridic

 

 


 

Anunt reluare concurs Director Financiar Contabil 23.07.2015
ASISTENT MEDICAL in cadrul compartimentului Neonatologie
ASISTENT MEDICAL in cadrul CPU
BRANCARDIER in cadrul Blocului operator chirurgie
Economist gradul I in cadrul biroului Achizitii Contractare Aprovizionare
Economist gradul II in cadrul biroului Achizitii Contractare Aprovizionare
Infirmier in cadrul sectiei medicina interna
Ingrijitoare in sectia obstetrica ginecologie
Registrator medical in cadrul Biroului de internari
Registrator medical principal in cadrul Laboratorului de analize medicale


 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR –POSTUL DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL CONTINUA CU –LUCRAREA DE SPECIALITATE SI PROBA INTERVIU IN DATA DE 09.07.2015 ORA 10.00

Regulament concurs comitet director-anexa 1

Procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Contestatie pentru proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant

ANUNT privind rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de:  CONSILIER JURIDIC DEBUTANT

Anunt concurs director medical

***EXTRAS DIN DISPOZITIA NR. 177/13.05.2015***

***CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT***

Anunt reprogramare director medical

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian" Husi, anunta scoaterea la concurs:

infirmier debutant in cadrul compartimentului Pneumologie
2 posturi vacante temporar de infirmier in cadrul sectiei ATI
2 posturi vacante de ASISTENT MEDICAL dupa cum urmeaza:- 1 post –asistent medical compartiment pediatrie, -1 post –asistent medical laborator explorari functionale
un post vacant temporar de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL Sectia Obstetrica Ginecologie

3  posturi  vacante de  ASISTENT MEDICAL  in cadrul CPU
Infirmier DDD in cadrul compartimentului PCIN

Bucatar IV in cadrul Blocului alimentar
Consilier juridic grad profesional debutant
in cadrul compartimentului juridic

Asistent medical PL
in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica

Ingrijitoare in cadrul sectiei Boli Infectioase, sectiei ATI, CPU
Infirmiera in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie
Infirmiera treapta profesionala debutant in cadrul compartimentului Pneumologie
Asistent medical PL in cadrul compartimentul Neomatologie

Un post vacant temporar de INGRIJITOARE
in pediatrie

Un post vacant temporar de ASISTENT MEDICAL in sectia medicina interna
Un post vacant temporar de INGRIJITOARE in sectia medicina interna
Anunt reprogramare concurs consilier juridic

Examenului de promovare in treapta profesionala din economist gr II in economist gr. I
Anunt contracte de prestari servicii
Examen de promovare in treapta profesionala din economist gr I in economist gr. IA

Examen de promovare in treapta profesionala din muncitor calificat treapta IV in muncitor calificat treapta III

Anunt concurs comitet director

Anunt concurs consilier juridic

Anunt concurs 24.03.2015

Anunt concurs 23.03.2015

Anunt pentru amanarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

Concurs 3 posturi vacante

3 posturi temporar vacante de ASISTENT MEDICAL PL

2 posturi vacante de INFIRMIERA

ANUNT REFERITOR LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC GR. II

Infirmier pneumologie 15.12.2014

Asistent chirurgie 10.12.2014

Consilier juridic 08.01.2015

Asistent - 07.01.2015

Infirmiera CPU - 15.12.2014

Spalatoreasa - 08.12.2014

Infirmiera OG 11.12.2014

Asistent medical 10.12.2014

Infirmiera pediatrie 09.12.2014

Economist I RUNOS - 18.08.2014

Muncitor calificat bloc alimentar - 04.08.2014

Muncitor necalificat bucatarie - 08.05.2014

Economist gr.II - achizitii - 13.05.2014

Referent de specialitate RUNOS-30.04.2014

Asistent pediatrie-28.04.2014

Asistent pediatrie-25.04.2014

Asistent psihiatrie-17.04.2014

Brancardier bloc operator-15.04.2014

Infirmiera  cronici-16.04.2014

Infirmiera  OG-18.04.2014

Spalatoreasa-14.04.2014

Manager

Rezultat final examen manager

Anunt validare dosare examen Manager

Rezultat examen manager - proba scrisa

GRILA DE EVALUARE PROIECT MANAGEMENT

Asistent farmacie 20.03.2014

Brancardier CPU-11.03.2014

Infirmier OG -27.03.2014

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support