ANUNT IMPORTANT!
SPITALUL MUNICIPAL "DIMITRIE CASTROIAN" HUSI ANGAJEAZA DE URGENTA:
MEDIC GRAD PROFESIONAL REZIDENT ANUL V, SPECIALIST SAU PRIMAR IN URMATOARELE SPECIALITATI:

•    PEDIATRIE
•    MEDICINA DE URGENTA
•    MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA IN MEDICINA DE URGENTA
•    GASTROENTEROLOGIE
•    DIABET ZAHARAT NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
•    RADIOLOGIE, IMAGISTICA MEDICALA-PENTRU COMPUTER TOMOGRAF
•    CARDIOLOGIE
ANUNT IMPORTANT!
INCEPAND CU DATA DE 15.07.2019, SPITALUL MUNICIPAL ’’DIMITRIE CASTROIAN” HUSI ARE ANGAJAT UN MEDIC SPECIALIST ORL: DR. GHEORGHITA DOINA-CABINET ORL AMBULATORIUL INTEGRAT PROGRAM - LUNI-VINERI 8,00-15,00


SPITALUL  MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUSI angajeaza pe perioada nedeterminata:
- 2 medici specialisti medicina de urgenta pentru COMPARTIMENTUL PRIMIRI URGENTE


ANUNT IMPORTANT!
INCEPAND CU DATA DE 01.07.2019, SPITALUL MUNICIPAL "DIMITRIE CASTROIAN" HUSI ARE ANGAJATI DOI MEDICI SPECIALIST!:
DR. ENACHE STELA - SPECIALITATE NEFROLOGIE

DR. CIAPA ANDREEA MANUELA - SPECIALITATE NEUROLOGIE 
Anunt proba practica ingrijitor pneumologie Spital HusiAnunt validare dosare concurs ocupare post temporar vacant de spalatoreasa


Anunt validare dosare concurs ocupare post temporar vacant de îngrijitoareAnunt concurs ocupare post vacant registrator in arhiva


Anunt ocupare post vacant ingrijitoare


Anunt concurs ocupare post temporar vacant de ingrijitoare


Anunt ocupare post temporar vacant de spalatoreasa


Anunt validare dosare concurs ocupare post vacant de medic dentistAnunt rezultat examen pentru site


Anunt depunere dosare concurs medic dentist


Anunt rezultat examen


Anunt rezultate proba scrisa in concursul pentru ocuparea postului de inginer debutant


Publicatiile de concurs pentru ocuparea functiilor de sef sectie/laborator


Anunt rezultat concurs


Anunt rezultat final asist. med.


Anunt validare examen


Anunt amanare concursuri


AnuntAnunt proba scrisa inf. med. int. cr.


Anunt publicare posturi vacante de sef birou ATT si inginer tehnic


Erata anunt validare examene Spital Husi


Anunt validare examen


ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical PL debutant in secția neurologie


Anunt proba scrisa asist. med. neurologie si anunt rezultat final brancardier neurologieRezultate finale exameneAnunt examen de promovare


Anunt rezultate finale concurs ocupare post farmacist


Anunt ocupare post vacant de asistent medical in sectia chirurgie generala, farmacie si laborator analize medicale


Anunt proba interviu concurs ocupare post brancardier in neurologie


Anunt ocupare post vacant de infirmiera in sectia medicina interna cronici


Anunt data sustinerii concursului pentru ocuparea postului vacant de  farmacist


Anunt proba scrisa brancardier


Anunt proba scrisa magaziner


Anunt validare dosare concurs asistent medical debutant in neurologie


Anunt validare dosare examen infirmier in neurologie


Anunt rezultat contestatie proba scrisa


PROCES VERBAL


ANUNT REZULTAT FINAL


PROCES VERBALAnunt ocupare post vacant de asistent medical debutant in sectia neurologie


Anunt concurs ocupare post vacant de infirmiera in sectia neurologie


Anunt concurs ocupare post vacant de brancardier in neurologieAnut rezultat final examen ocupare post medic specialitate chirurgie generala


Anunt rezultate proba practica bucatar


Anunt ocupare post vacant magazinerAnunt concurs ocupare post VACANT sef birou ATT


Anunt reluare concurs ocupare post vacant de muncitor calificat bucatar


Anunt ocupare post temporar vacant de infirmiera in compartiment pneumologie


Anunt ocupare post temporar vacant de asistent medical in compartiment Pneumologie


Anunt ocupare post temporar vacant de asistent in CPU

Anunt completare dosare concursuri medici


Anunt amanare concurs


Rezultate finale în concursul pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare in sectia Chirurgie Generală


Anunt rezultate finale concurs bioinginer medical principal secție ATI


Anunt validare dosare


Anunt depunere dosare concurs medici/farmacist


Anunt validare examen bucatar


Anunt concurs pentru ocupare posturi vacante de medici publicate in Revista Viata Medicala nr. 37 din 17.09.2021


Erata la anunțul de concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat bucătarANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inginer gr.II in Biroul ATT


Anunt concurs ocupare post temporar vacant de infirmiera in sectia medicina interna


Anunt concurs ocupare post vacant de muncitor calificat bucatar


Anunt concurs ocupare post vacant infirmiera in sectia medicina interna


ANUNT VALIDARE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT DE SEF BIROU ATT,ASISTENT MEDICAL IN SECTIA ATI,INGRIJITOR IN CHIRURGIE GENERALA


ANUNT VALIDARE DOSARE CONCURS OCUPARE POST VACANT INGINER TEHNIC IN BIROU ATT


Anunt pentru ocupare post temporar vacant de asistent medical PL in ATI


Anunt concurs ocupare post vacant bioinginer medical principal în sectie ATI


ANUNT OCUPARE POST VACANT INGINER TEHNIC


Anunt ocupare post vacant asistent medical PL in ATI


ANUNT OCUPARE POST VACANT SEF BIROU ATT


ANUNT OCUPARE POST VACANT INGRIJITOARE IN SECTIA CHIRURGIE GENERAL


Anunt ocupare post SEF birou ATT


Anunt ocupare post vacant zugrav-vopsitor


ANUNT AMANARE EXAMEN ASISTENT SEF SECTIE


Anunt validare dosare examen ocvupare post vacant asistent sef sectie


Anunt publicatie de concurs


Anunt validare dosare concurs registrator medical


Anunt validare dosare examen electrician


Anunt validare dosare concurs post temporar vacant de asistent medical


Anunt concurs ocupare posturi de muncitor ingrijitoare


Anunt concurs ocupare posturi de muncitor necalificat


Decizie validare examene promovare


Anunt concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical principalAnunt concurs ocupare post temporar vacant de registrator medical


Anunt concurs ocupare post temporar vacant de electrician

Publicatie anunt promovari sesiunea iunie 2021


Anunt rezultate finale concurs ocupare post bioinginer medical


Anunt rezultate proba interviu in concursul pentru ocuparea postului de bioinginer medical


Anunt rezultate proba practica in concursul pentru ocuparea postului vacant de bioinginer


Anunt rezultate finale concurs sef birou ATT


Rezultate proba scrisa concurs ocupare post bioinginer medical


Anunt validare examen


Anunt pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical in ambulatoriu, bioinginer medical in statistica si sefbirou ATTAnunt concurs ocupare post temporar vacant de asistent medical in laboratorul de analize medicale


Rezultatul final al examenului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica


Rezultate etapa de sustinere si evaluare a proiectului de management in concursul organizar  in vederea ocuparii functiei de manager persoana fizica


Anunt validare dosare si Proiect managementAnunt selectei si recrutare medic chirurie generala


Anunt selectie dosare post infirmiera si inginer tehnic


Anunt concurs manager persoana fizica,bibliografie si teme cadru


Rezultat final examen medic medicina interna


Anunt rezultate finale examen medic ATI


Anunt selectie dosare pentru ocuparea posturilor pe perioada determinata de infirmier in sectia chirurgie generala,ingrijitor in sectia medicina interna si inginer in compartiment Tehnic


Anunt recrutareAnunt recrutare medic chirurgie


Anunt examen promovare angajati


Anunt validare dosare examene ocupare posturi de mediciAnunt concurs medici-Viata Medicala nr. 44 din 6.11.2020Anunt aplicare OUG nr. 147/2020


Anunt rezultate interviu ingrijitor in Radiologie


Anunt validare interviu gastroenterologie


Anunt validare dosare


Recrutare personal in vederea angajarii fara concurs a unei ingrijitoare in GASTROENTEROLOGIE


Anunt angajare fara concurs asistent in sectia ATI ,boli infectioase si ingrijitor in radiologie


Anunt angajare medici pe perioada determinata fara concurs


Anunt recrutare personal


Angajare fara concursAnunt recrutare personal-brancardier in CPU


Anunt angajare fara concurs asistent medical pentru triaj epidemiologic


Anunt recrutare personal infirmiera in neurologie


Anunt recrutare personal infirmier in sectia boli infectioase


ANUNT SELECTEI DOSARE SI INTERVIU POST INGRIJITOARE IN GASTROENTEROLOGIE


ANUNT SELECTIE DOSARE INTERVIU POST INFIRMIERA IN GASTROENTEROLOGIE


Angajare Asistent medical neonatologieAngajare ingrijitoare perioada determinata


Angajare personal pe perioada determinataAsistent medical ATISPITALUL MUNICIPAL "DIMITRIE CASTROIAN" HUSI ANGAJEAZA DE URGENTA


Anunt promovare angajati luna iunie 2020


Anunt recrutare asistent medical Dispensar TBC


Anunt angajare sef birou administrativ transport tehnic


Decizia de amanare examen consilier juridic in biroul managementul calitatii


Anunt reluare program cabinete medicale ambulatoriu integrat


Anunt recrutare post inginer in biroul administrativ


Anunt amanare concurs consilier juridic din biroul managementul calitatii 


Bibliografie concurs ocupare post consilier juridic in cadrul biroului managementul calitatii Anunt amanare concursuri Anunt validare dosare concurs ocupare 4 posturi de infirmier


Anunt validare concurs ocupare 2 posturi de ingrijitoare si 2 posturi de brancardier


Anunt amanare concurs


Anunt concurs ocupare post asistent medical in radiologie pentru computer tomograf


Bibliografie concurs posturile infirmiera


Bibliografie concurs posturile de ingrijitoare, brancardier


Anunt ocupare posturi vacante


Anunt ocupare post vacant temporar de asistent medical in sectia ATI


Anunt ocupare posturi vacante


Anunt ocupare post temporar vacant de asistent medical in pediatrie


Anunt ocupare post temporar vacant de registrator medical in statisticaCalendar concurs ocupare post medic specialist ATI


Anunt ocupare post per det medic specialist  ATI


Rezultat concurs medic radiologie


Anunt concurs ocupare functie director medical


Anunt ocupare post temporar vacant infirmiera in sectia ATI


Anunt ocupare post temporar vacant de asistent medical in sectia ATI


Anunt ocupare post vacant temporar asistent in pediatrie


Anunt concurs ocupare post vacant infirmier in sectia boli infectioase


Anunt concurs ocupare post vacant de asistent medical debutant secție boli infectioase


Anunt concurs ocupare post vacant asistent medical debutant in ambulatoriul integrat


Anunt concurs medici publicat in Viata medicala din 22.11.2019


Anunt rezultat final examen director financiar contabil


Anunt amânare validare dosare-director financiar contabil


Anunt concurs ocupare post   vacant de infirmier in sectia medicina interna cronici


Anunt concurs ocupare post temporar vacant infirmier in sectia ATIAanunt concurs ocupare post temporar vacant asistent in sectia ATI

Anunt concurs ocupare post temporar vacant asistent medical CPU


Anunt concurs ocupare post temporar vacant ingrijitor in farmacie


Anunt concurs ocupare functie director financiar contabil


Rezultat proba scrisa functie director financiar contabil


 Anunt ocupare post vacant de asistent medical in compartiment pediatrie


 Anunt ocupare post vacant de asistent medical in compartiment neonatologie


 Anunt ocupare post vacant de asistent medical in ambulatoriu integrat


 Anunt ocupare post vacant de asistent medical debutant in sectie boli infectioase


 Anunt ocupare post temporar vacant de asistent medical debutant in laborator analize medicale


 Anunt ocupare post temporar vacant de asistent medical in sectia boli infectioase


 Anunt ocupare 2 posturi temporar vacante de asistent medical in CPU


 Anunt ocupare post temporar vacant de ainfirmier in sectia ATI


 Anunt rezultat final concurs auditor


 Anunt validare dosare functie director financiar contabil


 Anunt rezultat final examen medic pneumologie


 Anunt rezultat final examen medic pediatrie


 Anunt rezultat medic pneumologie


 Concurs director medical


Concurs director financiar contabil


Anunt amanare concurs


Anunt director financiar


Anunt concurs ocupare post vacant de infirmier in CPUAnunt concurs ocupare post vacant de registrator medical in arhiva


Anunt concurs ocupare post vacant de registrator medical debutant in biroul de internari


Anunt concurs ocupare post vacant de infirmier debutant in sectia neurologie


Anunt concurs ocupare post vacant de ingrijitoare in sectia neurologie

Anunt concurs ocupare post vacant de asistent medical principal PL în CPU

Anunt concurs ocupare post vacant de asistent medical principal PL in compartiment Neonatologie

Anunt concurs ocupare post TEMPORAR vacant de asispent medical principal PL in sectia Boli Infectioase

Anunt concurs ocupare post TEMPORAR vacant de asispent medical principal PL in Laborator analize medicale

Anunt concurs asistent medical principal S  in ATI-perioada determinata

Anunt concurs infirmier in ATI -peroada determinata

Anunt director financiar contabil


Anunt validare concurs medici


 Concurs as. med. PR - CPU


 Concurs ingrijitor Bloc operator


 Concurs as. med. PR - Boli infectioase


 Concurs as. med. PR - laborator analize medicale


 Concurs as. med. S - ATI


 Concurs infirmier ATI


 Anunt validare dosare DFC


 Anunt concurs DFC


Anunt decizie amanare concurs


Anunt selectie dosare medici


Anunt concurs ocupare post asistent medical principal in sectia boli infectioase


Concurs sefi sectii


Un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie


Anunt concurs asistent medical principal in sectia chirurgie generala


Anunt - medic specialist ORL


Anunt concurs perioada determinata zidar si ingrijitoare


Director medical - comitet director


 Erata publicatie concurs ingrijitor CPU


Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor in cadrul CPU
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor in cadrul sectiei psihiatrie
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmier in cadrul CPU
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmier in cadrul sectiei medicina interna
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant in cadrul Blocului Alimentar
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal PL in cadrul CPU
Publicatie de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical S in cadrul CPU
Anunt modificare locatie concurs medic specialist orl

Posibilitatea participarii la concurs a infirmierelor fara vechime in activitate

Erata anunt

Anunt ocupare post vacant temporar asistent medical principal in sectia boli infectioase


Anunt ocupare post vacant temporar asistent medical in compartimentul pediatrie


Anunt concurs ocupare post temporar vacant de infirmiera in sectia medicina interna


Anunt concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de asistent medical principal PL în sectia ATI


Calendar desfasurare concurs medic ORL

Rezultate finale concurs medic dentist

Anunt sustinere concurs medic dentist

Erata

Anunt concurs ocupare post informatician

Anunt rezultat contestatie

Rezultat final concurs consilier juridic

Tematica concurs medic specialist medicina de urgenta

TEMATICA DZNBM

TEMATICA FARMACIE

TEMATICA NEUROLOGIE

TEMATICA ORL

Anunt selectie dosare concurs medici

Anunt validare dosare consilier juridic


Anunt validare dosare posturi ingrijitoare si brancardier


Bibliografie medic dentist


Anunt concurs cupare post vacant temporar de consilier juridic


Anunt concurs ocupare post asistent medical principal PL in compartiment pediatrie


Anunt post vacant de asistent medical principal S in sectia ATI

Anunt posturi vacante de medici


Anunt concurs ocupare post vacant infirmiera in compartimentul pneumologie


Anunt concurs 1 post vacant de asistent medical principal PL in sectia boli infectioaseAnunt concurs 1 post vacant de asistent medical debutant PL in laboratorul de radiologieAnunt concurs 3 posturi vacante de ingrijitoare si un post vacant de brancardier


Anunt pentru ocuparea unui post vacant temporar de asistent medical in sectia medicina interna cronici

Anunt concurs ocupare post vacant asistent medical principal PL in bloc operator

Anunt concurs registrator medical   in cadrul  biroului statistica si evaluare medicala Anunt concurs ocupare post temporar vacant de ingrijitoare in farmacie


 Anunt post temporar vacant  asistent medical in compartiment pediatrie

 Asistent medical principal PL in laboratorul de analize medicale


Asistent medical principal PL in CPU


Asistent medical PL in bloc alimentar


Instalator treapta IV


 Anunt amanare examen medic chirurg


Anunt proces verbal validare dosare concurs medic specialitate chirurgie generala


Concurs medic specialitate chirurgie generala  perioada determinata


Anunt pentru ocuparea postului de director medical


Proces verbal dosare concurs director financiar contabil


Anunt contestatie ingrijitor


Anunt concurs director financiar contabil


Anunt concurs muncitor necalificat bucatarie


Anunt concurs bucatar bucatarie


Anunt concurs asistenti licentiat bucatarie


Anunt concurs asistent medical neonatologie


Anunt 1 post asistent medical in sectia medicina internaAnunt 1 post asistent medical principal in sectia neurologieAnunt 1 post asistent medical debutant in sectia boli infectioaseAnunt 1 post brancardier in blocul operator


Anunt post perioada nedeterminata - electrician

Anunt post perioada nedeterminata - instalator


Anunt post perioada nedeterminata - infirmier debutant in sectia chirurgie generala


Anunt post perioada determinata - asistent medical laborator analize medicale


Anunt concurs ingrijitoare in sectia ATIAnunt concurs infirmiera in sectia chirurgie generalaAnunt publicare posturi vacante de medici aparute in revista Viata Medicala nr. 37 din 14.09.2018


Anunt concurs ocupare post kinetoterapeut


Anunt concurs ocupare post bucatar


Concurs electricianConcurs pentru ocuparea postului de Infirmier - sectia neurologieConcurs pentru ocuparea postului de Asistent medical PL - chirurgie generalaAnunt ocupare post asistent medical principal licentiatAnunt ocupare post instalator


Rezultate examene promovare


Raspunsul la contestatia nr. 2 a d-rei Herscovici Sorina


Anunt posturi temporar vacante de infirmiera


Anunt concurs posturi temporar vacante de asistent medical


Anunt concurs post temporar vacant de consilier juridic


Rezultatul contestatiei depuse de candidata HerscoviciProces verbal validare dosare post director medical


Decizia de anulare a Deciziei nr. 102/2017 conform H.Tribunalului Vaslui  in dosarul nr.  2870/89/2017


Concurs director medical


Rezultat examen pentru ocuparea postului vacant de medic specialist ortopedie si traumatologie


Anunt validare dosare asistent medical


Anunt concurs muncitor necalificat bucatarie


Anunt concurs bucatar bucatarie


Anunt concurs asistenti licentiat bucatarie


Anunt concurs asistent medical neonatologie


Examen medic pediatru


Rezultat selectie dosare

Anunt concurs ocupare post temporar de registrator


Post vacant temporar de muncitor necalificat in blocul alimentar pe perioada de suspendare a titularelor posturilor 01.03.2018-01.02.2020


Asistent medical debutant PL in cadrul compartimentului Pediatrie - post vacant temporar pe perioada de suspendare a titularelor posturilor-01.03.2018-01.05.2019


Publicatie concurs medici


Publicatie concurs sef sectie


Posturi scoase la concurrs - Viata medicala


Solicitare aprobare in vederea republicarii in revista Viata Medicala a anuntului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante in statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 197 din 24.08.2017


Solicitare aviz in vederea demararii procedurilor de republicare in revista Viata Medicala a publicatiei de concurs pentru functiile de medic sef sectie/laborator


Anunt privind rezultatul final la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Anunt privind rezultatul probei interviu la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Amanare concursAnunt privind rezultatul probei practice la concursul de ocupare al postului Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Amanare concurs ingrijitoare


Amanare concurs


Inginer grad profesional I -compartiment SSM,PSI,PU,SU


Muncitor calificat treapta I -lacatus mecanic


Asistent de dietetica licentiat,grad profesional debutant


Asistent medical debutant PL-Sectie Boli Infectioase


Asistent medical debutant PL-sectie medicina interna compartiment gastroenterologie


Registrator medical debutant


Informatician SSD


Rezultat examen promovare grad


Concurs asistent medical principal PL in CPU

Concurs posturi vacante


Anunt examen promovare  muncitori

NewErata publicatie concurs


Infirmier/agent DDD in cadrul compartimentului PIAAM


Asistent medical principal PL compartiment pediatrie


Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post perioada 01.12.2017-01.12.2019

Asistent medical debutant PL in cadrul sectiei ATI-1 post perioada 01.08.2017-01.07.2019


Infirmiera in cadrul sectiei Neurologie -1 post perioada 01.12.2017-01.12.2018


Examen de promovare in treapta profesionala -din registrator medical in registrator medical principal in CPUAnunturi de promovareAnunt validare inginer


Anunt validare dosar


Anunt pentru ocuparea postului vacant de inginer IA in compartimentul SSM PSI SU PC


Anunt data si ora sustinere concurs electricieni


Adresa informare medici Program de educatie medicala continua


Postul  vacant cu nr. 198-asistent medical principal PL-Sectie Boli Infectioase
Postul  vacant cu nr. 19-asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie


Examenele de promovare din data de 12.10.2017 vor fi reprogramate conform procedurii PO 101-15 in luna decembrie 2017


Concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata a  unui post de medic specialist medicina de urgenta  in CPU


Asistent medical  PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post perioada 01.08.2017-01.08.2019
Asistent medical  PL in cadrul sectiei ATI-1 post perioada 01.08.2017-01.07.2019
Asistent medical  PL in cadrul sectiei obstetrica ginecologie-1 post perioada 01.09.2017-01.07.2019


Erata concursuriSpitalul Municipal „Dimitrie Castroian" Husi, anunta organizarea examenului de promovare in treapta profesionala


Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal 1 „Dimitrie Castroian” Husi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de MANAGER


Concurs pentru Ingrijitoare chirurgie


Concurs pentru Ingrijitoare pneumologie


Concurs pentru Ingrijitoare OG


Concurs pentru Asistent medical pediatrie


Concurs pentru Muncitori


Concurs pentru Asistent medical OG


Concurs ocupare posturi vacante de asistent medical in UTS


Concurs ocupare posturi vacante de asistent medical in AP


Concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacant cu nr. 275 si respectiv 276 -asistent medical PL in sectia ATI pentru perioada 01.08.2017-01.07.2019


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 110 –asistent medical PL in sectia Obstetrica Ginecologie pentru perioada 01.08.2017-01.08.2019


Concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant cu nr. 372 –ingrijitoare in Blocul operator pentru perioada 01.08.2017-31.05.2018


ANUNT privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar de CONSILIER JURIDIC


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 497-muncitor calificat tr IV lenjereasa


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 348-brancardier in CPU


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 520 Registrator medical debutant- secretariat –sector administrativ


Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 518 -Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 519 –Consilier juridic –compartiment juridic pentru perioada 01.08.2017-31.12.2019


Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant cu nr. 372 –ingrijitoare in Blocul operator pentru perioada 01.08.2017-31.05.2018


Anunt privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de medic primar in biroul managementul calitatii


 

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilorinscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat tr. IV - bucatar


 

Rezultat final examen de promovare din asistent medical debutant in asistent medical


 

Rezultat final examen de promovare inregistrator medical principal


 

Concursul organizat de Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi judetul Vaslui la sediul unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 , pentru ocuparea postului vacant de MEDIC DENTIST in cabinetul de medicina dentara care asigura si urgentele va avea loc in data de 26.05.2017 ora 9.00


 

Concurs pentru ocuparea postului vacant in statul de functii la nr. 518 Inginer grad profesional IA -compartiment SSM,PSI,PU,SU


 

Concurs pentru ocuparea postului vacant cu nr. 467-muncitor calificat tr IV bucatar in blocul alimentar


 

Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Husi organizeaza concurs in data de 25.05.2017 incepand cu ora 10.00, la sediul administrativ al unitatii din str. 1 Decembrie nr. 40 - pentru ocuparea functiei specifice comitetului director - postul DIRECTOR MEDICAL


 

ANUNT, Privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist din cadrul Cabinetului de medicina dentara care asigura si urgentele din spitalul municipal Dimitrie Castroian Husi


 

Conform Deciziei nr. 100/05.04.2017,din motive obiective ,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 111, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant - Secretariat.


 

Conform Deciziei nr. 102/05.04.2017,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea III, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea postului vacant de auditor I in cadrul compartimentului de audit public intern.

 


 

Conform Deciziei nr. 91/23.03.2017,din motive obiective ,se anuleaza concursul demarat la nivelul spitalului (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 111, pe site-ul si la avizierul spitalului) pentru ocuparea posturilor vacante de :
- asistent medical principal PL-Cabinet obstetrica ginecologie ;
- asistent medical principal PL-Compartiment pediatrie;
- asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie

 


 

Postul vacant cu nr. 453-asistent medical debutant S
Postul  vacant cu nr. 529-asistent medical principal PL-Cabinet obstetrica ginecologie
Postul  vacant cu nr. 79-asistent medical principal PL-Compartiment pediatrie
Postul vacant cu nr. 20-asistent medical principal PL-Compartiment gastroenterologie


 

Postul vacant cu nr. 518 -Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU

 


 

Postul vacant cu nr. 467-muncitor calificat tr IV bucatar in blocul alimentar
Postul vacant cu nr. 475-ingrijitoare in blocul alimentar

 


 

Registrator medical debutant- secretariat –sector administrativ


 

DECIZIA NR. 79, privind suspendarea procedurii de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de auditor I din cadrul compartimentului de audit public intern


 

ANUNT privind solutionarea contestatiei depuse la probei interviu de catre d-na HERSCOVICI SORINA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant AUDITOR I


 

ANUNT privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant AUDITOR I


 

ANUNT privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de: AUDITOR IA din compartimentul de audit public intern


 

Punctajul maxim acordat pentru fiecare subiect al probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de AUDITOR I in cadrul compartimentului de audit public intern din data de 27.02.2017


 

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor I in cadrul compartimentului de audit public intern


 

Muncitor calificat tr I –nr. 479-fochist cazane cu abur –Statia de oxigen


 

ERATA la PUBLICATIA DE CONCURS, Auditor I-Compartiment audit public intern


 

Rezultat selectie dosareinginer tehnic


 

Auditor grad profesional 1


 

Infirmiera in sectia medicina interna

 


 

2 posturi asistent medical debutant PL pe perioada nedeterminata  in cadrul Laboratorului de Analize Medicale


 

Inginer grad profesional IA –compartiment SSM,PSI,PU,SU


 

Concurs Director Medical


 

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant temporar de asistent medical debutant PL in sectia chirurgie generala


 

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant temporar de asistent medical debutant PL in sectia chirurgie generala


 

Anunt privind rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical PL in CPU


 

Infirmiera debutanta in CPU-4 posturi


 

Asistent medical debutant PL in cadrul compartimentului pneumologie-1 post


 

Asistent medical debutant PL in cadrul sectiei medicina interna-2 posturi


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist specialitate ATI din cadrul sectiei ATI


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic dentist din cadrul Cabinetului de medicina dentara

 


 

Infirmiera in compartiment pneumologie


 

 


Asistent medical pe perioada (01.01.2016-11.06.2018 ) in cadrul sectiei ATI
Asistent medical debutant pe perioada (01.10.2016-04.07.2018) in cadrul sectiei ATI

 

 


Infirmiera pe perioada (01.10.2016-13.06.2017) in cadrul sectiei ATI

 

 


Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

 

Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

 


Asistent medical PL pe perioada nedeterminata in cadrul CPU


 

Asistent medical PL pe perioada nedeterminata  in cadrul sectiei chirurgie generala


ANUNT concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.01.2016-11.06.2018
Asistent medical in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-04.07.2018
Asistent medical in cadrul sectiei chirurgie generala-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-01.01.09.2017
Asistent medical debutant in cadrul sectiei chirurgie generala 1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-01.09.2018
Infirmiera in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinata pentru 01.10.2016-13.06.2017

 


 

 


 Asistent medical pe perioada (01.01.2016-11.06.2018 ) in cadrul sectiei ATI
Asistent medical pe perioada (01.10.2016-04.07.2018) in cadrul sectiei ATI

 

 


• Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie


• Asistent medical debutant PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2018)
in cadrul sectiei chirurgie generala
• Asistent medical  PL ,pe perioada determinata (01.10.2016-01.09.2017)
in cadrul sectiei chirurgie generala


• Infirmiera, pe perioada determinata( 01.10.2016-.07.09.2017) in cadrul sectiei medicina interna cronici


• Infirmiera in sectia boli infectioase

 


Asistent medical debutant PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.07.2018) in cadrul compartimentului pneumologie

Asistent medical debutant PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.09.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala

Asistent medical PL, pe perioada determinata (01.09.2016-01.08.2018) in cadrul sectiei chirurgie generala


 Infirmiera, pe perioada nedeterminata in cadrul sectiei medicina interna cronici


 

 

Asistent medical debutant PL, pe perioada nedeterminata in cadrul CPU
Asistent medical PL, pe perioada nedeterminata in cadrul CPU 


Ingrijitor in cadrul CPU - 1 post norma intreaga perioada determinate (01.07.2016-01.07.2018)


 

Asistent medical PL in cadrul compartimentului pneumologie -1 post norma intreaga perioada determinata (01.07.2016- 01.07.2018)


 

Asistent medical PL  in cadrul sectiei ATI-1 post  norma intreaga perioada nedeterminata


 

Asistent medical debutant PL in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Asistent medical PL in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata


 

Asistent medical principal S in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinate pe perioada de suspendare a titularului postului d-l Hincu Constantin pentru CFP in perioada 01.01.2016-11.06.2018
Asistent medical principal S in cadrul sectiei ATI-1 post norma intreaga perioada determinate pe perioada de suspendare a titularului postului d-na Mardare Monica pentru concediu pre - post natal si crestere copil


 

Examen de promovare in treapta profesionala din asistent medical debutant PL in asistent medical PL dupa cum urmeaza :
-d-l MERCAS COSTEL ALIS –asistent medical PL in CPU
-d-ra PINTILIE ALEXANDRA-asistent medical sectie chirurgie generala
-d-na VASILACHE LARISA –infirmiera in sectia medicina interna cronici


Asistent medical PL, pe perioada nedeterminata in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala

 


 

 

Psiholog stagiar, pe perioada nedeterminata in cadrul Biroului managementul calitatii


 

INGRIJITOARE  in ambulatoriul integrat 

 


Asistent medical PL in cadrul cabinetului de ortopedie si traumatologie
Brancardier in cadrul sectiei ATI
Ingrijitoare in cadrul sectiei ATI
Infirmiera in cadrul sectiei ATI


 

 


Asistent medical debutant PL  in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Asistent medical PL  in cadrul CPU-3 posturi  norma intreaga perioada nedeterminataBrancardier in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata
Ingrijitoare in cadrul CPU-1 post norma intreaga perioada nedeterminata


 

 

 

ANUNT privind rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant 


 ANUNT privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutant

 


ANUNT de  validare privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la
concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de registrator medical debutant


Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar =01.12.2015-11.06.2018 = de asistent medical in sectia ATI


 

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant temporar =01.01.2016-20.12.2016 =de infirmiera in sectia medicina interna

 


 

INGRIJITOARE in cadrul sectiei Boli Infectioase


 

 ASISTENT MEDICAL PL in cadrul biroului de evaluare si statistica medicala
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei A.T.I. temporar vacant
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei A.T.I
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei Medicina interna cronici
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie
Examen de promovare in grad profesional
Examen de promovare in treapta profesionala
INFIRMIER in cadrul sectiei medicina interna temporar vacant
INGRIJITOARE in cadrul sectiei Chirurgie Generala
Registrator medical debutant


Concurs in vederea ocuparii pe perioada determinata de 6 luni a unui post de medic dentist


 

Extras din dispozitia de anulare a concursului

Registrator medical debutant


 

 

 Muncitor calificat telefonist treapta III

 

 


 3 posturi vacante de registrator medical debutant


 Un post vacant de  ingrijitoare  in cadrul Serviciului de Anatomie Patologica
Un post vacant de ingrijitoare in cadrul Serviciului de Anatomie PatologicaUn post vacant de infirmiera in cadrul sectiei medicina interna


 

 


 


Un post temporar vacant (01.12.2015-31.05.2016) de ingrijitoare in cadrul blocului operator al sectiei chirurgie generala

 


 

ASISTENT MEDICAL PL in cadrul sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul sectiei ATI

 


 

 
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PLInfirmier in cadrul sectiei obstetrica ginecologie

 

 


 

Examen de promovare ANTOCHE ADRIANA - biochimist in cadrul serviciului de anatomie patologica
Examen de promovare LOVIN MARICICA - economist gr. IA
Examen de promovare CRETU ANISOARA - infirmiera debutanta


 

Post vacant temporar ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL


 

Post temporar vacant de  ingrijitoare  in cadrul compartimentului pneumologie


 

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul sectiei chirurgie generala

2  posturi  vacante de  ASISTENT MEDICAL PL


 

Muncitor calificat electrician treapta III


 

INFIRMIER in Sectia Obstetrica Ginecologie si infirmier DDD in Compartiment PCIN
INGRIJITOR in Sectia Obstetrica Ginecologie
4 posturi vacante/temporar de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL si 1 post ASISTENT MEDICAL PL

 


 


  Posturi vacante de medici, care vor fi scoase la concurs

  

2 posturi vacante de infirmier in Sectia Medicina Interna si in Compartimentul Neonatologie
Muncitor calificat fochist treapta I in centrala termica
Muncitor necalificat treapta I ,Bloc Alimentar
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL sectia medicina interna cronici si asistent medical pr. sectia neurologie

 


 

BRANCARDIER  in Blocul Operator
BRANCARDIER in cadrul CPU
INFIRMIER  in cadrul Sectie Medicina Interna Cronici
INFIRMIER  in cadrul Sectie ATI
INFIRMIER  in cadrul Sectie Neurologie

 


Anunt pentru concursurile anuntate a avea loc in datele de 01.09.2015 si 02.09.2015
Examen de promovare in treapta profesionala din infirmier debutant in infirmier

 

 


 

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S in cadrul   sectiei ATI
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul blocului operator sectie chirurgie generala
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL in cadrul   sectiei medicina interna cronici
ASISTENT MEDICAL PL in cadrul compartimentului Neonatologie
ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL in cadrul Laboratorului de explorari functionale


Muncitor calificat fochist treapta IV in Statia de oxigen
Muncitor calificat fochist treapta I in Centrala termica
Consilier juridic debutant in cadrul compartimentului juridic

 

 


 

Anunt reluare concurs Director Financiar Contabil 23.07.2015
ASISTENT MEDICAL in cadrul compartimentului Neonatologie
ASISTENT MEDICAL in cadrul CPU
BRANCARDIER in cadrul Blocului operator chirurgie
Economist gradul I in cadrul biroului Achizitii Contractare Aprovizionare
Economist gradul II in cadrul biroului Achizitii Contractare Aprovizionare
Infirmier in cadrul sectiei medicina interna
Ingrijitoare in sectia obstetrica ginecologie
Registrator medical in cadrul Biroului de internari
Registrator medical principal in cadrul Laboratorului de analize medicale


 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR –POSTUL DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL CONTINUA CU –LUCRAREA DE SPECIALITATE SI PROBA INTERVIU IN DATA DE 09.07.2015 ORA 10.00

Regulament concurs comitet director-anexa 1

Procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Contestatie pentru proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic debutant

ANUNT privind rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de:  CONSILIER JURIDIC DEBUTANT

Anunt concurs director medical

***EXTRAS DIN DISPOZITIA NR. 177/13.05.2015***

***CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT***

Anunt reprogramare director medical

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian" Husi, anunta scoaterea la concurs:

infirmier debutant in cadrul compartimentului Pneumologie
2 posturi vacante temporar de infirmier in cadrul sectiei ATI
2 posturi vacante de ASISTENT MEDICAL dupa cum urmeaza:- 1 post –asistent medical compartiment pediatrie, -1 post –asistent medical laborator explorari functionale
un post vacant temporar de ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL Sectia Obstetrica Ginecologie

3  posturi  vacante de  ASISTENT MEDICAL  in cadrul CPU
Infirmier DDD in cadrul compartimentului PCIN

Bucatar IV in cadrul Blocului alimentar
Consilier juridic grad profesional debutant
in cadrul compartimentului juridic

Asistent medical PL
in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica

Ingrijitoare in cadrul sectiei Boli Infectioase, sectiei ATI, CPU
Infirmiera in cadrul sectiei Obstetrica Ginecologie
Infirmiera treapta profesionala debutant in cadrul compartimentului Pneumologie
Asistent medical PL in cadrul compartimentul Neomatologie

Un post vacant temporar de INGRIJITOARE
in pediatrie

Un post vacant temporar de ASISTENT MEDICAL in sectia medicina interna
Un post vacant temporar de INGRIJITOARE in sectia medicina interna
Anunt reprogramare concurs consilier juridic

Examenului de promovare in treapta profesionala din economist gr II in economist gr. I
Anunt contracte de prestari servicii
Examen de promovare in treapta profesionala din economist gr I in economist gr. IA

Examen de promovare in treapta profesionala din muncitor calificat treapta IV in muncitor calificat treapta III

Anunt concurs comitet director

Anunt concurs consilier juridic

Anunt concurs 24.03.2015

Anunt concurs 23.03.2015

Anunt pentru amanarea concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

Concurs 3 posturi vacante

3 posturi temporar vacante de ASISTENT MEDICAL PL

2 posturi vacante de INFIRMIERA

ANUNT REFERITOR LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC GR. II

Infirmier pneumologie 15.12.2014

Asistent chirurgie 10.12.2014

Consilier juridic 08.01.2015

Asistent - 07.01.2015

Infirmiera CPU - 15.12.2014

Spalatoreasa - 08.12.2014

Infirmiera OG 11.12.2014

Asistent medical 10.12.2014

Infirmiera pediatrie 09.12.2014

Economist I RUNOS - 18.08.2014

Muncitor calificat bloc alimentar - 04.08.2014

Muncitor necalificat bucatarie - 08.05.2014

Economist gr.II - achizitii - 13.05.2014

Referent de specialitate RUNOS-30.04.2014

Asistent pediatrie-28.04.2014

Asistent pediatrie-25.04.2014

Asistent psihiatrie-17.04.2014

Brancardier bloc operator-15.04.2014

Infirmiera  cronici-16.04.2014

Infirmiera  OG-18.04.2014

Spalatoreasa-14.04.2014

Manager

Rezultat final examen manager

Anunt validare dosare examen Manager

Rezultat examen manager - proba scrisa

GRILA DE EVALUARE PROIECT MANAGEMENT

Asistent farmacie 20.03.2014

Brancardier CPU-11.03.2014

Infirmier OG -27.03.2014

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support