h 13

INFORMATII PRIVIND INTERNAREA

Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (în cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere) şi a documentului care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
De asemenea, se decontează serviciile medicale acordate în cadrul unităţilor medico-sociale;
Pentru urgenţe medico-chirurgicale şi în cazul bolilor cu potenţial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitaliceşti gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenţei.


INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Externarea pacientilor se face dupa ora 11:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare o scrisoare medicala eliberata de catre medicul curant si adresata medicului de familie in care se inscriu informatii despre:
- evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii;
- indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):
- recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
- recomandari privind un stil de viata sanatos;
- daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Pe langa scrisoarea medicala se elibereaza la externare:
- biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
- reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
- concediu medical (la cerere - se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).
La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.
In cazul externarii la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support